Február Mládežníckeho delegáta SR pri OSN

Február Mládežníckeho delegáta SR pri OSN

Vo februári absolvoval náš Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni množstvo príjemných stretnutí a podujatí, z ktorých pre vás prinášame menšie zhrnutie.

VÝROČIE INVÁZIE RUSKA NA UKRAJINU

Mesiac Február, presnejšie deň 24.2.2023, bol bohužiaľ charakterizovaný aj smutným výročím invázie Ruska na Ukrajinu. Pri tej príležitosti si Zastúpenie EÚ pri OSN pripravilo krátke video, kde participoval aj Michal, ako zástupca SR. Video si môžete je dostupné na vzhliadnutie TU.

STRETNUTIE SO ŽIACKYM PORADNÝM VÝBOROM PRI PRÍLEŽITOSTI REFORMY ŠKOLSKÉHO KURIKULA

V piatok 3.2.2023 sa Michal zúčastnil diskusie so Žiackym poradným výborom. Žiacky poradný výbor je iniciatíva bývalého Mládežníckeho delegáta SR pri OSN, Šimona Babjaka. Úlohou výboru, ktorý pozostáva zo 16 mladých stredoškolákov a žiakov II. stupňa ZŠ, je zastupovať hlas školopovinnej mládeže pri reformách štátneho vzdelávacieho programu a nastavení osnov. Keďže sa práve pripravuje veľká reforma kurikula, títo šikovní mladí ľudia k nej majú určite čo povedať. Diskusia zahŕňala aj vysvetlenie, ako môžu členovia výboru, ale aj iní občania pripomienkovať túto reformu, aby mala čo najvyššiu kvalitu.

Stretnutia sa zúčastnili aj europoslankyňa Miriam Lexmann a poslanec NR SR Martin Klus, s ktorými účastníci prebrali mnohé pálčivé témy, ale aj možnosti, ktoré mladí ľudia majú.

MARMUN 2023 – SIMULÁCIA OSN V MARTINE

Model United Nations (MUN), v preklade Modelové zasadnutie Organizácie spojených národov, umožňuje mladým ľuďom byť v koži diplomatov a vyskúšať si, aké je viesť rokovania na úrovni OSN, či už je to v Bezpečnostnom výbore, Ekonomickom a Sociálnom výbore, Výbore pre ľudské práva a podobne.

Takáto simulácia sa uskutočnila v 10.-12.2.2023 aj v Martine, kde ju organizovali študenti Evanjelickej spojenej školy. Pre Michala bolo toto podujatie o to zaujímavejšie, že z Martina pochádza, a tak sa rád zúčastnil otvorenia konferencie, kde vystúpil s prejavom. Okrem iného pricestoval na otvorenie aj Martin Nesirky, riaditeľ Informačnej služby OSN Viedeň, ktorý účastníkom odprezentoval prácu OSN a možnosti, ktoré im ponúka.

DEBATY NA OBCHODNEJ AKADÉMII V TRNAVE A NA GYMNÁZIU V NÁMESTOVE

Vo štvrtok 16.2.2023 pricestoval Michal na Obchodnú akadémiu Kukučínova v Trnave. Tu navštívil dve triedy, kde mal dokonca dva semináre. Tematika OSN a Cieľov udržateľného rozvoja mladých ľudí veľmi zaujala a zabavili sa aj pri Kahoot kvíze. Následne Michalovi položili viacero veľmi zaujímavých otázok. Na škole je množstvo cieľavedomých a šikovných študentov, ktorým Michal drží palce do ich budúcich štúdií a kariér.

Po víkende, v utorok 21.2.2023, následne Michal pricestoval aj na Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove. Študenti tohto gymnázia Michala zavolali na návštevu ešte počas oceňovania Olympiády školských parlamentov v Žiline pred Vianocami. Gymnázium pôsobí veľmi moderne a Michalov seminár navštívili desiatky mladých študentov. Po tradičnom Kahoot kvíze diskutovali žiaci s Michalom o reforme OSN, pozícii mládežníckeho delegáta, ale aj o množstve iných tém.

KONFERENCIA ZRUČNOSTI MLÁDEŽE

V stredu 22.2.2023 organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže konferenciu: Zručnosti mládeže, pri príležitosti prepojenia dvoch európskych rokov – Európskeho roku mládeže (2022) a Európskeho roku zručností (2023).

Michal bol panelistom v dvoch blokoch debát, kde odpovedal na otázky moderátora Juraja Baču, ktorý sa pýtal nielen na to, ako udržať mladých ľudí na Slovensku, ale aj na Michalove skúseností s mandátom Mládežníckeho delegáta, využitie neformálneho vzdelávania a dobrovoľníctva pri uplatnení mládeže na trhu práce, ale aj na vnímanie kritického myslenia na Slovensku.

Michal následne viedol aj workshop zameraný na tému participácie mládeže na veciach verejných. S účastníkmi workshopu preberali nielen situáciu so zapojením mládeže vo verejnej sfére vo forme neziskových organizácií, ale aj situáciu mládežníckych a školských parlamentov v SR, kde si účastníci workshopu predávali svoje cenné skúsenosti a poznatky. Michal poukázal na výsledky svojich rozhovorov s ostatnými mládežníckymi delegátmi pri OSN zo zahraničia, ktoré porovnávali zapojenie mládeže u nás a v ich krajinách.

DISKUSIA NA BILINGVÁLNOM GYMNÁZIU MILANA HODŽU V SUČANOCH

Mimoriadne nabitý týždeň zakončil Michal v piatok 24.2.2023 návštevou svojej stredoškolskej Alma Mater, Bilingválneho Gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Vo veľmi priateľskej a otvorenej atmosfére predstavil žiakom gymnázia Agendu 2030 a spolu s nimi diskutoval, ako môže pomôcť Slovensku, pričom Michal zdôrazňoval najmä oblasť mentálneho zdravia. Študenti boli mimoriadne aktívni a na Michalove otázky počas prezentácie neúnavne odpovedali. Po už tradičnom Kahoot kvíze, v ktorom si víťaz odniesol aj symbolickú cenu, nasledovala veľmi živá a otvorená debata nielen o nutnosti reformy OSN, ale aj o kariérnych možnostiach, ktoré ponúka pre mladých ľudí. Predovšetkým maturanti sa však Michala pýtali aj na otázky spojené so štúdiom na VŠ a výberom odboru. Množstvo otázok padalo aj na tému fungovania Bezpečnostnej rady OSN. Michal samozrejme navštívil aj svojich bývalých učiteľov a je rád, že sa mohol vrátiť na školu už ako absolvent a diskutovať o OSN a Cieľoch udržateľného rozvoja.

ONLINE KONFERENCIE

Aj vo februári pokračoval Michal program množstvom konferencií, seminárov, debát a rokovaní v online priestore.

Na začiatku februára mali mládežnícki delegáti pri OSN možnosť zúčastniť sa na debriefingu z Európskej komisie pri príležitosti zhodnocovania Európskeho roku mládeže 2022, kde zástupcovia EK predstavovali Európsky mládežnícky akčný plán (Youth Action Plan). Ako každý mesiac, aj vo februári prebehla koordinačná schôdzka mládežníckych delegátov z krajín EU, kde sa debatovalo najmä o dianí v Komisii OSN pre sociálny rozvoj. Michal sa vo februári zúčastnil aj debriefingu od Vyslankyne pre mládež generálneho sekretára OSN, ktorá hodnotila napĺňanie Cieľov udržateľného rozvoja a Our Common Agenda, či stretnutí zoskupenia ESDN, ktoré združuje aktívnych občanov v oblasti SDGs.

Okrem toho Michal v spolupráci so Stálou misiou SR pri OSN pripomienkoval rezolúciu Výboru pre sociálny rozvoj o mládeži, či pokračoval v pripravovaní materiálov na spoločnú iniciatívu Mládežníckych delegátov v oblasti mentálneho zdravia.

Zdielať tento článok