MÁME ZA SEBOU 2 DNI PLNÉ SPOZNÁVANIA JAZYKOV A INÝCH KULTÚR: EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2023

Význam viacjazyčnosti a jazykovej rozmanitosti sme si pripomenuli aj tento rok. A to prostredníctvom podujatia Európsky deň jazykov 2023 v dňoch 26. a 27. septembra, ktoré zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi na Slovensku a ďalšími partnermi podujatia.

Program podujatia mal za cieľ pripomenúť, že jazyk nie je len prostriedkom komunikácie, ale aj kľúčovým nástrojom na budovanie mostov medzi kultúrami, spoločnosťami a jednotlivcami. Ovládanie viacerých jazykov nám pomáha pochopiť a oceniť bohatstvo a rozmanitosť sveta, v ktorom žijeme. Jazyky nám všetkým umožňujú vnímať a zároveň porozumieť ľuďom, ktorí pochádzajú z rôzneho kultúrneho a/alebo jazykového prostredia.

Program podujatia prebiehal počas dvoch dní.

26. september – deň, ktorý sa od roku 2001 z iniciatívy Rady Európy každoročne oslavuje ako Európsky deň jazykov, nám otvoril dvere do fascinujúceho sveta Harryho Pottera, počas ktorého si žiaci a žiačky mohli prezrieť výstavu kníh Harry Potter – Kameň mudrcov v dvadsiatich dvoch jazykoch. V priestoroch Mestskej knižnice v Bratislave sa viac ako dve stovky žiakov a žiačok spolu so svojimi učiteľkami a učiteľmi zapojili do jazykových kvízov, ktoré im priniesli veľa zábavy, ale aj nových poznatkov o cudzích jazykoch. Tiež o pôvode niektorých slovenských slov, ktoré dennodenne používame.

 

Svoje veľké čaro mal aj večer scénického čítania Harryho Pottera v podaní divadelného súboru Spare Parts, ktorého členovia a členky sú viacjazyční. Tí, ktorí sa zúčastnili, mali možnosť započúvať sa do úryvkov z knihy vo viacerých jazykoch. V publiku si mohli ľudia vypočuť pôsobivé časti čítané napríklad v perzskom jazyku či zemplínskom nárečí. Následná diskusia s hercami a herečkami potvrdila, že schopnosť komunikovať vo viacerých jazykoch uľahčuje porozumenie, podporuje toleranciu a rešpekt, no umožňuje hlbšie rozvíjať aj vlastnú identitu.  

27. september – druhý deň prebiehal online. Opätovne obrovský záujem bol o interaktívne workshopy pre žiakov a žiačky v doobedňajších hodinách, kedy mali možnosť oboznámiť sa s jazykmi a zabaviť sa pri zvládaní rôznych, nielen jazykových, výziev. Prezentácie, ktoré boli počas dňa vysielané naživo, je možné sledovať aj zo záznamu na tomto odkaze alebo aj tu.

Program reflektoval práve rôznorodosť našej spoločnosti i krajiny a umožnili žiakom, žiačkam a širokej verejnosti nahliadnuť napríklad do sveta ľudí so zrakovým alebo sluchovým znevýhodnením, či do histórie a života vietnamskej komunity, ktorá v tomto roku získala status národnostnej menšiny na Slovensku.

Nemenej zaujímavou a pozitívne hodnotenou bola diskusia na tému umelej inteligencie. Aké sú prínosy jej využívania v jazykovom vzdelávaní? Mení alebo zmení umelá inteligencia spôsob, akým (sa) učíme cudzie jazyky? Akým spôsobom sa umelá inteligencia „učí jazyk“? Nielen o týchto otázkach diskutovali Matúš Pikuliak z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, Ján Kvak z Gymnázia Antona Bernoláka v Senci a Filip Kšenzulák z International House Bratislava. Diskusiu je možné sledovať zo záznamu na horeuvedených odkazoch.

Vďaka dlhoročnej spolupráci s kultúrnymi inštitútmi na Slovensku, ale aj jednotlivými osobnosťami, ktoré v tomto roku prispeli do programu podujatia, sme sa rôznymi aktivitami a príspevkami snažili upriamiť pozornosť na to, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho porozumenia medzi kultúrami a pripomenúť si, že je súčasťou kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Zdielať tento článok