ECOSOC YOUTH FORUM 2023

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší článok.

PRVÝ DEŇ

V utorok 25.4.2023 sa oficiálne začalo ECOSOC Mládežnícke Fórum 2023. Už v pondelok však začalo Michalovo zapojenie do tohto podujatia. Po príchode na Stálu misiu SR pri OSN a vybavení všetkých byrokratických záležitostí smeroval Michal na Stálu misiu EÚ pri OSN, kde spolu s ďalšími delegátmi mali seminár o projekte Global Youth Voices, ktorý dáva dokopy spôsoby fungovania programu Mládežníckych delegátov pri OSN v 27 krajinách sveta. Na podujatí mal Michal možnosť aj vystúpiť a zdôrazňoval, že spôsobom fungovania programu je viac-menej veľmi ťažko prístupný pre mladých ľudí, ktorí už pracujú full-time, či si nemôžu dovoliť venovať programu toľko času kvôli nutnosti zarábať peniaze na živobytie. Po evente Michal pokračoval na koordinačný hovor ohľadom semináru, ktorý v piatok organizoval spolu s ďalšími štyrmi delegátmi.
V utorok Michal strávil ráno na otváracom zasadaní ECOSOC Mládežníckeho fóra, po ktorom sa presunul na stretnutie s vyslankyňou pre mládež Africkej únie, kde bol pozvaný. Nasledoval side-event k utečencom a ich uplatneniu sa na pracovnom trhu na Stálej misii Holandska pri OSN, z ktorého bežal na stretnutie s kanceláriou Vyslankyne OSN pre mládež. Riešilo sa hlavne, čo bude robiť novovytvorená UN Youth Office, a ako sa to odrazí aj na postavení mládeže v OSN. Napokon Michal s delegátmi deň zakončili recepciou na tému kampane Be Seen Be Heard, ktorá má za cieľ posilniť hlas mládeže v rozhodovacích procesoch.

DRUHÝ DEŇ

V stredu 26.4. intenzívny program pokračoval hneď od rána, kedy Michal zavítal na Misiu USA pri OSN, kde mal stretnutie s Vyslankyňou USA pre globálnu mládež, Abby Finkenauer. Ako delegátom Abby povedala, sama pochádza z vidieckeho regiónu, čo jej dávalo do cesty množstvo bariér. Michal sa teda s ňou rozprával práve o tom, ako zapojiť mládež v regiónoch viac do verejného života. Celkovo bolo však stretnutie zamerané na to, že delegáti rozprávali, a p. Finkenauer počúvala ich návrhy.

Následne pokračoval hlavný program ECOSOC Mládežníckeho fóra regionálnymi seminármi, takže Michal šiel na ten s názvom Európa a Severná Amerika, ale ako sa ukázalo, aj tak sa riešili hlavne globálne problémy. Spolu s ďalšími delegátmi sa Michal presunul na Stálu misiu Spojených arabských emirátov, a to z dôvodu, že tam prebiehal side-event na tému zapojenia mladých ľudí do COP 28. Vzhľadom na to, že Michalov nástupca/nástupknyňa na COP 28 pocestuje, bolo super sa dozvedieť, ako si organizátori predstavujú účasť a zapojenie mládeže.

Poobede pokračoval hlavný program v Trusteeship Chamber ministerskými vystúpeniami, no a deň delegáti zakončili večerným seminárom na tému Multilateralizmu, kde sa Michal panelistov pýtal hlavne na to, prečo štáty v prípade kríz ako Covid-19 majú tendenciu jednať individualisticky, a či sa teda budeme s takýmto chovaním stretávať aj v budúcnosti.

TRETÍ DEŇ

Štvrtkové ráno začal Michal hovorom so spoluorganizátormi spoločného piatkového side-eventu, kedy dolaďovali posledné záležitosti. Následne pokračoval do Trusteeship Chamber na plenárne zasadnutie, ktoré sa venovalo tomu, ako dosiahnuť vytýčené Ciele udržateľného rozvoja. Ako niektorí určite viete, tie boli prijaté v roku 2015, takže už sme za polovicou ich implementácie…a nie v každom cieli to je úplne ružové. V priebehu dňa ho ešte čakal rozhovor na Stálej misii o tom, čo si odniesol on, čo môžu byť možnosti pre jeho nástupcov a nástupkyne, kde je priestor na zlepšenie, a čo funguje dobre, a je vhodné to udržať.

Poobedňajšie plenárne zasadnutia sa niesli už pomaly v duchu rekapitulácie, cielili na výstupy Mládežníckeho fóra smerom k SDG Summitu 2023, ktorý sa bude konať na jeseň. Počas celého dňa Michal s kolegom Pavlom, českým delegátom, pracovali na jednom miniprojekte, ktorý určite uvidíte.

No a po 18:00, keď sa oficiálny program ECOSOC Mládežníckeho fóra 2023 skončil, sa Michal s ostatnými delegátmi presúvali na Stále zastúpenie Spojených arabských emirátov na recepciu spojenú s predstavením mladých klimatických lídrov, ktorí budú aktívne participovať na klimatickej konferencii COP 28. Ako už bolo spomenuté, Michalov nástupca/nástupkyňa by ich mali doplniť.

Kým pre mnoho ostatných sa program skončil, Michala ešte čakal piatkový side-event, ktorý spoluorganizoval.

Celé ECOSOC Mládežnícke fórum 2023 sa nieslo v duchu hesla #beseenbeheard, čo je kampaň, ktorá bojuje za zapojenie mladých ľudí do rozhodovacích procesov. Viac o kampani nájdete tu: https://beseenbeheardcampaign.com/

ŠTVRTÝ DEŇ – SIDE EVENT

V piatok 28.4. Michal spolu s delegátmi z Rakúska, Švajčiarska, Talianska, a Holandska organizovali side-event „Mladé hlasy v infraštruktúre a regionálnom rozvoji„ k ECOSOC Mládežníckemu fóru 2023, ktorý sa zameriaval predovšetkým na nutnosť zapojenia mládeže v týchto oblastiach. Prakticky – spojenie SDG 9 (Priemysel, inovácie a infraštruktúra) a SDG 11 (Udržateľné mestá a komunity).
Na začiatku mal Michal možnosť vystúpiť, a vo svojom prejave zdôraznil zapojenie mládeže z regiónov do verejného života a nutnosť priblížiť im príležitosti, kde infraštruktúra hrá nesmierne dôležitú úlohu. Spomenul aj naše vlaky zadarmo pre študentov – napriek kritike majú aj množstvo pozitív a podporujú mobilitu študujúcich. Nezabudol však ani na to, že ak chceme budovať inkluzívnu infraštruktúru aj pre mládež, tá musí byť zastúpená v rozhodovacích procesoch. Jrho celý vstup si môžete pozrieť v tomto príspevku.

Na evente vystúpili aj skvelí panelisti – Mariya Badeva, bývalá bulharská delegátku, ktorá vyštudovala architektúru na UCL v Londýne, Claudia Scuriatti, SDG špecialistka z kancelárie FAO v New Yorku, či Martina Baldessin z OCCAM. Po seminári ešte Michal pokračoval na Stálu misiu SR pri OSN a piatkom podvečer sa jeho oficiálny program v New Yorku skončil, aj keď neformálny networking s delegátmi ešte prebiehal, keďže množstvo z nich odlietalo až v sobotu či neskôr.

Zdielať tento článok