DELEGÁT PRI OSN NA JARNÝCH CESTÁCH PO SLOVENSKU

MD SR v Bardejove

Marec a apríl síce patrili hlavne zahraničným pracovným cestám, ale napriek tomu Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN nezabudol ani na domácu agendu. Okrem množstva online seminárov a koordinačných stretnutí s ďalšími Mládežníckymi delegátmi pri OSN navštívil viacero slovenských miest.

GYMNÁZIUM GOLIANOVA, NITRA

V piatok 17.3.2023 prišiel Michal do Nitry na Gymnázium Golianova v Nitre. V rámci seminára sa so študentmi rozbehla veľmi zaujímavá debata či už na tému toho, čo robí OSN v oblasti mentálneho zdravia, klimatickej zmeny, či utečeneckej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine, ale žiaci sa zapájali aj počas aktivity, kedy mali vyjadriť svoj názor na to, ktoré z Cieľov udržateľného rozvoja sú pre Slovensko a pre nich samotných dôležité.

V spolupráci s krajským koordinátorom Marcelom Mudrákom dal Michal dohromady vecné ceny pre troch najúspešnejších súťažiacich v Kahoote, kde boli študenti dosť úspešní. Seminár bol zakončený množstvom otázok zo strany študentov, ktoré boli naozaj kvalitné a, niekedy ich naozaj nebolo jednoduché zodpovedať.

MEDZIGENERAČNÝ DIALÓG S MIROSLAVOM LAJČÁKOM

V pondelok 27.3. zavítal Michal do krásnych priestorov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Cieľom však nebolo prísť si prečítať či vypožičať knihy, ale ako jeden z panelistov diskutovať o OSN a o tom, aká je jej rola nielen v dnešnom svete, ale aj v budúcnosti.

Michalovým partnerom v paneli a zástupcom generácie skúsenej a ostrieľanej v medzinárodnom prostredí bol Miroslav Lajčák, osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky západného Balkánu, bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda 72. Valného zhromaždenia OSN. Moderátorom podujatia bol Peter Hulényi, riaditeľ Odboru OSN na Ministerstve zahraničia.

Publikum, ktoré sa skladalo zo žiakov bratislavských pridružených škôl UNESCO, malo možnosť sa do debaty zapojiť a pýtať sa otázky. P. Lajčák zdôrazňoval, že napriek kritike OSN a jej nedostatkom je to inštitúcia, ktorá predstavuje pilier multilateralizmu a Slovensko môže byť jej hrdým a aktívnym členom. Takisto pripomenul, že je nesmierne dôležité podporovať medzinárodnú spoluprácu založenú na pravidlách.

Michal sa okrem iného publiku snažil vysvetliť, že niektoré problémy, ktorým náš svet čelí, sa nedajú vyriešiť individuálnymi silami a je nutné, aby štáty v prípade takýchto výziev, ako je napríklad klimatická zmena, spolupracovali v celosvetovom meradle. A práve tu slúži OSN ako sprostredkovateľ. Zdôraznil však aj, že mladá generácia nie vždy súhlasí s riešeniami a najmä s rýchlosťou ich implementovania svetovými lídrami

Reč padla aj na toľko spomínanú reformu OSN a situáciu v Bezpečnostnej rade, ktorá je naozaj komplikovaná. Vždy je však treba mať na pamäti, že OSN má aj množstvo inej agendy, kde odvádza výbornú prácu.

BARDEJOV – MESTO SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO

Po Michalovej pracovnej ceste v Maďarsku smerovali jeho kroky priamo do Bardejova, kde 3.4. navštívil Gymnázium L. Stöckela.

Bardejov má s OSN špeciálne prepojenie, pretože centrum mesta a židovské suburbium boli v roku 2000 zapísané do Svetového dedičstva UNESCO.

O to väčšia česť bola pre Michala práve tu viesť dva semináre na tému OSN a Cieľov udržateľného rozvoja so študentmi bardejovského Gymnázia L. Stöckela. Študenti boli veľmi aktívni a prichádzali s množstvom nápadov, ako sú Ciele udržateľného rozvoja relevantné pre Slovensko a ich región. Padali opäť aj otázky na reformu OSN, situáciu v bezpečnostnej rade, ale debatovalo sa aj o tom, ako sa mladí ľudia môžu svojou trochou zapojiť do napĺňania Cieľov udržateľného rozvoja. V rámci návštevy si Michal samozrejme prezrel aj centrum mesta a skonštatoval, že mladí Bardejovčania majú byť naozaj na čo pyšní.

OSN, ZAHRANIČNÁ POLITIKA A DEZINFORMÁCIE

Tesne pred cestou do New Yorku pricestoval Michal 20.4. do Púchova na miestne gymnázium, kde bola tentokrát jeho aktivita doplnená zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ako aj pracovníkmi Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Po predstavení všetkých lektorov nasledoval Michal so svojím seminárom na tému OSN, zapojenia mládeže a Cieľov udržateľného rozvoja. Rozprúdila sa celkom zaujímavá debata o tom, ako na tom sme s plnením týchto cieľov globálne, ale aj ako Slovensko.

Po seminári sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina spolu z odborníkmi na strategickú komunikáciu a hybridné hrozby z MZV riešila dezinformácie, ako sa im brániť, a ako si pestovať kritické myslenie. Druhá skupina hrala pod dohľadom IOM hru „Destination Europe“, kde si vyskúšali, aké to je vcítiť sa do pozície ministrov, verejnosti, či iných aktérov, ktorí rozhodujú o migračnej politike, a ako ich rozhodnutia priamo dopadajú na týchto migrantov.

Tento spoločný výjazd bol zorganizovaný vďaka Odboru OSN na MZV a regionálnej koordinátorke NIVAM-u Stanislave Minárikovej, a ukázal sa ako veľmi prínosný, takže sa určite bude opakovať.

7. APRÍL – SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA

Vďaka Michalovej iniciatíve sa Mládežnícki delegáti pri OSN z 8 krajín Európy spojili, a pri príležitosti Svetového dňa zdravia dňa 7.4.2023 vytvorili minikampaň na podporu povedomia o mentálnom zdraví mládeže. Zdôraznili, že práve mentálne zdravie je ten aspekt, ktorý býva často prehliadaný. Situácia s mentálnym zdravím mládeže sa prudko zhoršila po pandémii koronavírusu a jej dopady ešte len vyhodnocujeme. Mládežnícki delegáti teda urgujú kompetentné osoby, aby zaistili dostupnú starostlivosť o mentálne zdravie, podporovali prevenciu, a šírili povedomie o probléme. Pretože bez mentálneho zdravia neexistuje zdravie.

Videokampaň je dostupná TU.

Zdielať tento článok