Cenné medzinárodné medaily v rukách slovenských matematikov

63. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády

V polovici júla, 9.7. – 16.7.2022 sa konal v poradí 63. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (ďalej „IMO“ – International Mathematical Olympiad), ktorého sa už 30. krát zúčastnila aj slovenská delegácia. IMO 2022 sa tento rok uskutočnilo v hlavnom a najväčšom meste Nórska, v Osle a zúčastnilo sa ho 589 matematikov z celého sveta. Napriek takejto veľkej konkurencii sa nášmu tímu opäť podarilo získať niekoľko vzácnych medailí a úspešne obhájiť kvalitu slovenskej komunity mladých matematikov.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyslal do Nórska slovenskú delegáciu pod vedením prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., predsedu Slovenskej komisie Matematickej olympiády (ďalej „SK MO“). Jeho zástupcom bol člen SK MO Mgr. Patrik Bak, ktorý s titulom „deputy leader“ podujatím sprevádzal družstvo študentov v zložení: Eliška Macáková, Matej Vasky, Jakub Šošovička, Viktor Balan, Viktor Imrišek, Samuel Koribanič. Všetci reprezentanti boli na IMO 2022 pozvaní na základe úspešného riešenia tohtoročného Celoštátneho kola Matematickej olympiády a intenzívnych prípravných sústredení, ktoré sa konali v priebehu apríla až júla.

Napriek tomu, že pre tento ročník IMO boli atypicky vysoké medailové hranice, slovenskej delegácii sa podarilo získať 1 striebornú a 4 bronzové medaily.

  • Striebornú medailu získala suverénna víťazka celoštátneho kola Eliška Macáková z Gymnázia CENADA v Bratislave;
  • Bronzové medaile si so sebou odniesli: Matej Vasky (Gymnázium, Alejová 1, Košice); Jakub Šošovička (Gymnázium CENADA, Bratislava); Viktor Balan a Viktor Imrišek (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava).
  • Samuel Koribanič z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom získal Čestné uznanie.

V celkovom poradí skončilo Slovensko na 46. mieste zo všetkých 104 zapojených krajín.

Okrem medailových úspechov sa Slovensku podaril ďalší úspech – jedna zo šiestich súťažných úloh bola zo Slovenska, konkrétne geometrická úloha číslo 4, ktorú pomocou svojho programu GeoGen vymyslel deputy leader nášho družstva – Patrik Bak. Ide iba o druhú úlohu na IMO zo Slovenska v histórii Slovenskej republiky (prvá bola na IMO 2018 v Rumunsku).

Tešíme sa z dosiahnutých výsledkov a v mene NIVAM prajeme mladým matematikom mnoho ďalších úspechov. Už teraz sme zvedaví, ako dopadne IMO 2023, ktoré sa uskutoční 2.7. – 13.7. 2023 v Japonsku. Dúfame, že aj takáto zaujímavá destinácia motivuje ešte väčší počet slovenských študentov aby prostredníctvom ďalšieho ročníka Matematickej olympiády ukázali svoj skrytý talent a lásku k matematike.

Zdielať tento článok