Celoslovenské stretnutie školských a mládežníckych parlamentov

Celoslovenské stretnutie školských a mládežníckych parlamentov

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, regionálna koordinátorka pre Košický kraj, Martina Pihuličová a regionálny koordinátor pre Bratislavský kraj, Milan Polešenský, pripravili v spolupráci s Regionálnym centrom mládeže, Jakubom Szepesgyorky, I. Celoslovenské stretnutie školských a mládežníckych parlamentov.

Zúčastnilo sa na ňom 28 mladých ľudí z mládežníckych a školských parlamentov zo všetkých krajov Slovenska. Počas 3 dní mali možnosť zistiť inšpiratívne príklady dobrej praxe z rôznych kútov Slovenska, definovať potreby zastupiteľských organizácií mladých ľudí a taktiež vytvoriť 3 skvelé kooperačné projekty. 

Prvý deň aktivity bol venovaný vzájomnému zoznamovaniu a predstavovaniu sa zúčastnených organizácií. Vďaka zážitkovým aktivitám sa všetci zúčastnení bližšie spoznali a nadviazali nové kontakty. Počas prezentácie sme si mohli vypočuť aké aktivity organizujú jednotlivé školské a mládežnícke parlamenty, aké majú zázemie a taktiež akým výzvam čelia.

Večerný program tvorila team-buildingová nesplniteľná misia, ktorá mala u účastníkov veľkú odozvu. Pri plnení misie preverovali svoju schopnosť pracovať v tíme, upevňovali svoje prezentačné aj komunikačné zručnosti, no hlavne svoju kreativitu, ktorá sa u nich prejavila naplno.

V druhý deň sme sa zamerali na rozvoj parlamentov. S využitím outdoorových aktivít sa účastníci zamýšľali nad prekážkami, ktorým čelia, nad výzvami, ktoré ich očakávajú a nad možnosťami vzájomnej spolupráce. Následne sme tieto rozhovory zdokumentovali metódou World Café.

Zvyšok druhého dňa sme venovali vytváraniu nových nápadov pre spoluprácu. Z brainstormingu vzišli 3 konkrétne nápady, ktoré budú účastníci stretnutia pretavovať do reálnych projektov, pričom niektoré z nich sú celoslovenského charakteru. Zástupcovia boli veľmi aktívni a prezentovali rôzne projekty a návrhy, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi mládežníckými/školskými  parlamentami navzájom. Vďaka tomuto stretnutiu sa vytvorili dôležité väzby medzi školskými a mládežníckymi parlamentami, čo je dôležité pri plánovaní spoločných projektov, ktoré presahujú aj hranicu školy a zároveň pomôžu rozvoju všetkých členov.

Stretnutie v Tatrách sme zakončili vyhodnotením aktivít a plánovaním budúcich aktivít pre podporu participácie mladých ľudí na Slovensku na príprave ktorých sa budú podieľať aj títo mladí ľudia zo školských a mládežníckych parlamentov.

Zdielať tento článok