Budúcich učiteľov sme zoznámili s činnosťou NIVaM a možnosťami ďalšieho profesijného rozvoja po nástupe do zamestnania

Prípravou na profesiu pedagóga vzdelávanie nekončí. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) preto budúcim učiteľom predstavil možnosti, ako sa môžu rozvíjať aj po absolvovaní svojho štúdia.

Odborného seminára v súlade s rámcovým študijným programom predmetu školský manažment (26. 3. 2024) sa zúčastnili študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave pripravujúci sa na učiteľské povolanie. Ako konkretizovala Mária Rychnavská, ktorá podujatie lektorovala, seminár mal študentov informovať o činnosti NIVaM a profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

„Teší ma, že študenti živo diskutovali a otvorenými otázkami sa zaujímali o možnosti ďalšieho vzdelávania a podmienky na vykonanie atestácie po nástupe do zamestnania. Rovnako vítam, že vyjadrenia študentov potvrdili, že viacerí z nich uvažujú o učiteľstve ako o perspektívnom povolaní.“

Spoluprácu s Katedrou didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK v Bratislave bude NIVaM rozvíjať aj naďalej.

Zdielať tento článok