Aktivity Mládežníckeho delegáta SR pri OSN, Michala Salíniho v máji a v júni

Aktivity Mládežníckeho delegáta SR pri OSN, Michala Salíniho v máji a v júni

Po Michalovej účasti na ECOSOC Mládežníckom fóre v New Yorku a pracovnej ceste do Viedne na neho ešte čakali ďalšie aktivity, ktorými postupne uzatvoril svoje turné seminárov a workshopov na tému OSN a Cieľov udržateľného rozvoja po stredných školách.

Hneď po prílete z New Yorku dával Michal rozhovor do RTVS o jeho činnosti a o tom, aké témy trápia dnešnú mládež, a ktorí z nich sa riešia na medzinárodnej úrovni. Ak by vás zaujímalo, o čom Michal rozprával, rozhovor je možné vypočuť si v slovenčine na odkaze https://bit.ly/UNYDRozhovor , či v angličtine na tomto linku: https://enrsi.rtvs.sk/articles/economics-and-politics/325476/the-uns-youth-face

WORKSHOP NA MYJAVE

Vo štvrtok 11.5.2023 Michal zavítal na Myjavu na Strednú priemyselnú školu na svoj už tradičný workshop o OSN a Cieľoch udržateľného rozvoja. Žiakov SPŠ doplnili aj študenti miestneho gymnázia a tento skvelý mix mladých ľudí sa ukázal ako výborný, pretože žiaci boli veľmi aktívni.

Žiaci prezentovali svoje názory o OSN, o tom, ako sú Ciele udržateľného rozvoja relevantné pre Slovensko, ale aj pre región Myjavy a okolia, ako je na tom svet a SR v plnení týchto cieľov, ale rozbehla sa aj debata o mentálnom zdraví, o povedomí na túto tému medzi mládežou, či o prostriedkoch, ktoré dnes môže mladý človek v prípade psychických problémov využiť.

Pri otázke o tom, kto má vo svojom okolí človeka s psychickými problémami, vyletelo množstvo rúk hore, avšak pri otázke na povedomie o tom, kam sa má mladý človek v prípade takýchto problémov obrátiť, ich už bolo vo vzduchu menej. A preto sú práve diskusie na túto tému tak dôležité.

Workshop účastníci zakončili Kahoot kvízom. Študenti boli skvelí a aktívne sa zapájali.

ÚČASŤ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ ŠRVŠ V POPRADE

Po programe v Myjave nasledoval Michalov presun pod Tatry, kde prebiehalo Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). V piatok 12.5.2023 sa tak pridal k množstvu skvelých študentov, ktorým nie je ľahostajné ich okolie a akademické prostredie, a mal možnosť vo vrcholiacom výberovom procese na nového delegáta/novú delegátku porozprávať o pozícii Mládežníckeho delegáta SR pri OSN, pretože práve takíto mladí aktívni ľudia predstavujú vhodných kandidátov na pozíciu Mládežníckeho delegáta pri OSN.

Po Michalovom vystúpení mal spolu so študentmi večeru neformálnu debatu o ŠRVŠ, aktivitách Michala ako delegáta v OSN a jeho skúsenostiach.

DEBATA O OSN V PRIEVIDZI A NAHRÁVANIE PODCASTU

V piatok 19.5.2023 Michal pricestoval do Prievidze do miestneho Centra voľného času a našiel tam super mladých ľudí. Tentokrát s trochu mladšími žiakmi okolo 14 rokov debatili o OSN a Michala prekvapilo, že ich téma naozaj zaujala a boli ozaj aktívni.  Našli sa aj takí, ktorých strašne bavila geografia a svojim znalosťami o svete Michala zaskočili. Ten povedal, že mu trošku pripomenuli jeho v ich veku. Po workshope ešte Michal nahrával podcast, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta počas leta.

Ciele udržateľného rozvoja a zelená transformácia majú v tomto regióne obzvlášť veľký význam, keďže sa tu pomaly ukončuje ťažba uhlia. Región bude musieť oprieť svoju ekonomickú silu o iné odvetvia a mládež bude v tomto hrať veľkú rolu.

KONFERENCIA NO UZNAJ V KOŠICIACH

Dôležitosť neformálneho vzdelávania a jeho uznávania – to je téma, ktorá sa riešila práve v Košiciach na konferencii Empower / No uznaj v pondelok, 12.6.2023. Na pozvanie krajskej koordinátorky Martiny Pihuličovej na ňu pricestoval aj Michal a vystúpil s prezentáciou o tom, ako prebiehajú workshopy, ktoré robí spolu so školákmi po Slovensku, keďže to je práve príklad neformálneho vzdelávania.

Hovoril aj o tom, ako samotná OSN pristupuje k neformálnemu vzdelávaniu v rámci Cieľov udržateľného rozvoja, presnejšie cieľu č. 4, a čo boli hlavné výstupy summitu Transforming Education, ktorý sa konal v septembri 2022.

Konferencia zahŕňala aj ďalšie príklady úspešného uplatnenia neformálneho vzdelávania v praxi a jej veľmi dôležitým príspevkom bolo aj rozšírenie signatárov Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania. Organizácie, ktoré deklaráciu podpísali, sa zaviazali uznávať práve takúto formu vzdelávania, čo Michal sám z pohľadu mladého človeka vidí, že je čoraz dôležitejšie aj na pracovnom trhu.

PREZENTÁCIA NA PODUJATÍ YOUTH NETWORK NIVAM, UNICEF, RmS

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s UNICEF a Radou mládeže Slovenska vytvorili projekt tzv. Youth Networkov, ktorý pomáha prepájať organizácie pracujúce s mládežou a podporujúce mládež z Ukrajiny.

Tretie stretnutie, ktoré sa konalo v Bratislave 20.6.2023, bolo zamerané na oslovenie mládeže a dosah na ňu. Michal dostal pozvanie predstaviť svoju prácu delegáta, skúsenosti s oslovovaním mladých ľudí pomocou workshopov a na sociálnych sieťach a odovzdať nejaké rady.

Súčasťou programu boli aj ďalšie workshopy či prednášky na veľmi podobné témy, a celý event bol veľmi prínosný. Michal dúfa, že jeho prezentácia bola prospešná aj pre ostatných účastníkov.

Pre Michala sa týmto skončil rok nabitý udalosťami, cestovaním, stretnutiami, a seminármi.

Všade, po celom Slovensku, však nachádzal skvelých mladých ľudí, ktorých zaujíma svoje okolie a chcú ho meniť k lepšiemu. Michal teda odkazuje, aby sme dôverovali ich nadšeniu a nápadom a dali im do rúk možnosti.

 

 

 

Zdielať tento článok