Záznam z webinára: Prevencia šikanovania a iných foriem násilia v multikultúrnom prostredí

Základom prevencie negatívnych javov je porozumenie jedinečnosti a odlišnosti detí v rôznorodých triednych kolektívoch. V kontexte začleňovania detí odídencov z Ukrajiny do vzdelávania sa zameriame na porozumenie dvoch odlišných kultúr a viacjazyčného prostredia, ktoré môže byť zdrojom napätia a nedorozumení. 

Cieľom odborného podujatia bola včasná identifikácia signálov smerujúcich k zvyšovaniu napätia v skupine/triede najmä prostredníctvom praktických nástrojov monitorovania. Zároveň sme si predstavili aktivity, ktoré môžu obohatiť skupinu/triedu, v ktorej sa nachádzajú deti/žiaci z rôznych kultúr, či už v pozícii obete alebo aktéra negatívneho správania, ktoré môže prameniť z rôznych zdrojov, vrátane prežitej traumy. Zamerali sme sa na spôsoby, ako vytvárať porozumenie a toleranciu inakosti a bezpečné prostredie pre všetkých na každodennej báze bežného života v skupinách/triedach. Spoločne sme navrhli spôsoby efektívneho pravidelného monitoringu skupinovej dynamiky s cieľom zachytiť včas negatívne tendencie. V rámci odborného webinára bol vytvorený priestor na diskusiu o situáciách v školskom prostredí.

Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl. 

 

Lektor: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

 

Záznam si môžete pozrieť kliknutím TU

 

Tento webinár je realizovaný v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní v spolupráci s UNICEF.  

Zdielať tento článok