VEĽTRH PRÁCE S MLÁDEŽOU

Veľtrh práce s mládežou
Dňa 26. októbra sme v spolupráci s Centrom voľného času – JUNIOR usporiadali veľtrh práce s mládežou, podujatie, ktoré vyzdvihlo prínos mládežníckych organizácií a iniciatív pri podpore mladých ľudí.
 
Ešte predtým sme 25. októbra pre mládežnícke organizácie a iniciatívy pripravili podujatie, na ktorom sme diskutovali o ich aktuálnych potrebách a o výzvach, ktorým čelia. Nechýbala ani neformálna časť zameraná na oboznámenie pracovníkov s mládežou z organizácií o možnostiach využitia 📖 príručky Kompas v práci s mladými ľuďmi v oblasti ľudských práv.
 
Samotné podujatie, Veľtrh práce s mládežou, ktorý sa uskutočnil 26.10.2023, otvorili:
Jarmila Lipková, riaditeľka, Centrum voľného času – JUNIOR
Peter Papšo, riaditeľ Odboru mládeže a prierezových tém zo sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tomáš Horváth, riaditeľ Odboru podpory neformálneho vzdelávania, Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Podujatia sa zúčastnil aj  Mikuláš Pál, podpredseda, Banskobystrický samosprávny kraj pre školstvo.
 
Čo všetko veľtrh ponúkal?
  •  Mládežnícke organizácie prezentovali svoje prebiehajúce projekty, ciele a vplyv na mládežnícku komunitu.
  •  Stánok o programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity poskytol pohľad na ich význam a na možnosti zapojenia pre mládež.
  •  Koordinátori práce s mládežou odprezentovali svoju činnosť v NIVaM-e v rámci regionálnej podpory práce s mládežou.
  •  Účastníci mali možnosť priamo sa spojiť s organizáciami, zhromaždiť informácie a objaviť možnosti zapojenia sa do aktivít organizácií.
 
Ďakujeme všetkým zúčastneným organizáciám a účastníkom. Vďaka vám a vašej prítomnosť, ktorá zdôraznila dôležitosť kolektívneho úsilia pri podpore mládeže, sme usporiadali podujatie, ktoré sa aj podľa ohlasov teší obrovskému úspechu.
Zdielať tento článok