Rezortné informácie

Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

GrohlingBranislav

Mgr. Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mgr. Branislav Gröhling sa narodil 6. apríla 1974 v Partizánskom. 
V rokoch 1988 - 1992 absolvoval štúdium na Strednej priemyselnej škole obuvníckej v Partizánskom. 
Neskôr vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave (2004 - 2009).


Ako podnikateľ vnímal nedostatočnú pripravenosť absolventov na trh práce 
a preto sa začal venovať strednému odbornému školstvu s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov 
a ich pripravenosť pre potreby trhu práce. 
Založil občianske združenie Podporme remeslá, ktoré, začalo v roku 2006 realizovať projekt vzdelávania 
s názvom Education, v rámci ktorého pripravovali žiakov stredných škôl na prax 
a následne spustil aj ďalšie projekty na rozvoj stredoškolského vzdelávania.


V roku 2016 sa stal poslancom Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita. 
Bol členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 
a podpredsedom Mandátového a imunitného výboru NR SR. 
Od roku 2017 pôsobil ako poradca predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 
Juraja Drobu pre oblasť školstva, kde zaviedol viaceré zmeny zamerané na modernizáciu 
vzdelávania a motivačné odmeňovanie učiteľov stredných škôl. 

Do NR SR bol za SaS zvolený aj v parlamentných voľbách v roku 2020.

Do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR ho menovala 
prezidentka SR Zuzana Čaputová 1. apríla 2021.
 
 

Viac aktuálnych informácií z rezortu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu nájdete na tomto linku https://www.minedu.sk/