Rezortné informácie

Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ján Horecký

Mgr. Ján Horecký
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR


Mgr. Ján Horecký  sa narodil 23. júna 1968 v Trenčíne.
V rokoch 1986 – 1991 absolvoval magisterské štúdium učiteľstva predmetov matematika – zemepis na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ján Horecký má bohaté skúsenosti zo školského prostredia. Začínal ako učiteľ matematiky na Gymnáziu Jána Papánka na Vazovovej ulici, kde ho po piatich rokoch zvolili za predsedu rady školy. Neskôr ho vybrali za koordinátora medzinárodného preduniverzitného vzdelávacieho programu International Baccalaureate na Gymnáziu Jura Hronca. Odtiaľ smerovali jeho kroky na Spojenú školu sv. Františka z Assisi na Karloveskej ulici v Bratislave, kde sa stal riaditeľom. Hoci škola existuje len od roku 2010, keď sa zlúčila s gymnáziom, v hodnoteniach ju evidujú ako školu „s excelentnými a vynikajúcimi výsledkami žiakov“.

4. októbra 2022 prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala J. Horeckého za ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na návrh predsedu vlády SR Eduarda Hegera.

 

Viac aktuálnych informácií z rezortu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu nájdete na: https://www.minedu.sk/