Pracoviská v Bratislave

Adresa pracoviskaOdborTelefonický kontaktE-mail
Ševčenkova 11, Bratislava (sídlo organizácie)+421 248 209 411sekretariat.gr@nivam.sk
Pluhová 8, BratislavaOdbor podpory formálneho vzdelávania (Štátny vzdelávací program)+421 2 49 276 111podatelna@nivam.sk
Žehrianska 9, BratislavaOdbor hodnotenia a monitorovania vzdelávania
(Meranie, testovanie, maturita)
+421 2 68 260 101podatelna@nivam.sk
Hálová 6, Bratislava Odbor podpory neformálneho vzdelávania
(Knižnica, olympiády, práca s mládežou)

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu
(Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, Európsky zbor solidarity)
+421 917 510 217


Kontakty na zamestnancov E+
podatelna@nivam.sk

erasmusplus@nivam.sk
(e-mail pre Erazmus+)
Karloveská 64, Bratislava
(budova Iuventy)
Plaváreň, divadlá+421 903 805 580 (otázky k divadlu a predstaveniam)podatelna@nivam.sk

Sídlo organizácie:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
generálny riaditeľ

Ševčenkova 11

Bratislava

Tel.: +421 248 209 411

E-mail: sekretariat.gr@nivam.sk

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor podpory formálneho vzdelávania

(Štátny vzdelávací program)

Pracovisko Pluhová 8

Bratislava

Tel.: +421 2 49 276 111

E-mail: podatelna@nivam.sk

 

 

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania 

(Meranie, testovanie, maturita)

Pracovisko Žehrianska 9

Bratislava

Tel.: +421 2 68 260 101

E-mail: podatelna@nivam.sk

 

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

(Plaváreň, divadlá)

Pracovisko Karloveská 64                                  

Bratislava

V prípade divadelných predstavení a otázok k divadlu, kontaktujte výlučne: +421 903 805 580

E-mail: podatelna@nivam.sk

 

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor podpory neformálneho vzdelávania

(Knižnica, olympiády, práca s mládežou)

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

(Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, Európsky zbor solidarity)

Pracovisko Hálova 6

Bratislava

Tel.: 0917 510 217 (Informátor)

E-mail: podatelna@nivam.sk

Kontakty na zamestnancov NA E+

E-mail NA E+: erasmusplus@nivam.sk