Pracoviská v Bratislave

 

Sídlo organizácie:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
generálny riaditeľ

Ševčenkova 11

Bratislava

tel.: +421 248 209 411
E-mail: sekretariat.gr@nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor podpory formálneho vzdelávania

(Štátny vzdelávací program)

Pracovisko Pluhová 8

Bratislava

+421 2 49 276 111

E-mail: podatelna@nivam.sk

 

 

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania 

(Meranie, testovanie, maturita)

Pracovisko Žehrianska 9

Bratislava

Tel: +421 2 68 260 101

E-mail: podatelna@nivam.sk

 

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

(Plaváreň, Národná agentúra Erasmus+ a divadlá)

Pracovisko Karloveská 64                                  

Bratislava

Tel: +421 2 592 966 50 – číslo NESLÚŽI pre Divadlo!

V prípade divadelných predstavení a otázok k divadlu, kontaktujte výlučne: +421 903 805 580

E-mail: podatelna@nivam.sk

 

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor podpory neformálneho vzdelávania

Oddelenie knižničných a informačných služieb

Pracovisko Hálova 6

Bratislava

Tel: +421 2 68 208 611

E-mail: podatelna@nivam.sk