Programy inovačného vzdelávania (PIV) – Podporné opatrenia (PO) pre deti a žiakov

POSKYTOVANIE PODPORNÝCH OPATRENÍ DEŤOM V PREDŠKOLSKOM VEKU
POSKYTOVANIE PODPORNÝCH OPATRENÍ DEŤOM A ŽIAKOM V MLADŠOM A STARŠOM ŠKOLSKOM VEKU
OSVOJOVANIE SI SLOVENSKÉHO JAZYKA AKO DRUHÉHO/CUDZIEHO JAZYKA V MATERSKEJ ŠKOLE
OSVOJOVANIE SI SLOVENSKÉHO JAZYKA AKO DRUHÉHO/CUDZIEHO JAZYKA V ZÁKLADNEJ A STREDNEJ ŠKOLE
DIAGNOSTIKA DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU V SYSTÉME PODPORNÝCH OPATRENÍ
DIAGNOSTIKA DETÍ V MLADŠIEHO A STARŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU V SYSTÉME PODPORNÝCH OPATRENÍ

Aktuálne informácie o ponuke vzdelávaní NIVaM nájde odborná verejnosť na tomto odkaze.