Newsletter | Zavádzanie podporných opatrení do škôl a školských zariadení

Najnovšie informácie o vzdelávacích aktivitách k téme zavádzania podporných opatrení do škôl a školských zariadení, prehľad predmetného vzdelávania a odborných podujatí pripravených NIVaM a ďalšie aktuality nájdete aj v tematickom newslettri.    

NEWSLETTER | Ponuka vzdelávania pre školy a školské zariadenia k téme zavádzania podporných opatrení v školách a školských zariadeniach | 04/2024