Odborné podujatia NP DiTEdu  

Prehľad aktuálne pripravovaných odborných podujatí NP DiTEdu:  

 

  Názov podujatia NP DiTEdu Dátum  Informácie k podujatiu 
3 tipy na grafiku v Canve 25. 4. 2024 3 tipy na grafiku v Canve – bližšie informácie