Návratka – Informačný seminár k NP Podpora pomáhajúcich profesií 3

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravuje informačné semináre k národnému projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP 3). Semináre budú prebiehať prezenčnou formou. Kapacita priestorov je obmedzená. Podujatie je určené len pre školy, ktoré sú zapojené do NP POP 3.

Za jednu školu sa môžu prihlásiť najviac dvaja zástupcovia; odporúčame, aby to bol riaditeľ/riaditeľka a osoba, ktorá na škole pracuje s dokumentáciou NP POP 3. 

Prosíme Vás o vyplnenie návratky najneskôr do 26. júla 2023.

 


Ďakujeme za záujem. Kapacita podujatia je už naplnená. Pre ďalšie informácie sledujte našu stránku.