Mladí konštruktéri predviedli svoje technické a konštruktérske schopnosti na Celoštátnom kole Technickej olympiády

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže každoročne organizuje Celoštátne kolo Technickej olympiády pre kategóriu A, kde súťažia dvojice žiakov najvyšších ročníkov základných škôl nielen vo vedomostných testoch, ale počas súťaže predvádzajú najmä svoje technické a konštruktérske schopnosti pri tvorbe výrobkov rôzneho druhu.

Celoštátne kolo Technickej olympiády sa realizovalo prezenčnou formou v termíne 3. – 4. 5. 2022. Súťažiaci sa stretli naživo v technickej dielni so všetkou potrebnou výbavou. Celkové zázemie, odborné dielne a potrebný materiál zabezpečila Spojená škola, Československej armády 24 v Martine. Úlohou súťažiacich bolo skonštruovať katapult, na výrobu ktorého použili drevo aj plech, rôzne metódy opracovania a spôsoby spájania materiálov. To všetko tak, aby výsledný výrobok bol nielen technicky správne skonštruovaný, funkčný a tvorivo dopracovaný, ale mal aj estetický celkový vzhľad.

Tieto kritériá hodnotenia spolu s dosiahnutými bodmi za vedomostný test určili tohtoročných víťazov súťaže.

  • prvé miesto: Filip Harsányi a Lýdia Šándorová, Základná škola na Námestí sv. Ignáca v Leopoldove;
  • druhé miesto: Filip Grúň a Patrik Szabó, Základná školy A. Kmeťa v Leviciach;
  • tretie miesto: Pavol Bednář a Samuel Murárik, Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote.

Našim šikovným konštruktérom želáme veľa úspechov aj v budúcnosti, nech im práca v dielni stále prináša radosť, nech naďalej rozvíjajú svoje schopnosti a svojím nadšením a šikovnosťou nech motivujú aj svojich rovesníkov, lebo šikovní technicky zdatní ľudia budú na Slovensku vždy žiadaní a cenení.

Zdielať tento článok