Maturita

Školský rok
2021/2022
2020/2021
Septembrový (opravný a náhradný) termín EČ a PFIČ MS 2022
MATURITA 2022 – výsledky
Opravný termín EČ a PFIČ MS a EČ a PFIČ MS z CJ – september 2021 – aktualizácia