Kontakty

Projektová kancelária

Projektový manažér
Mgr. Filip Galleé
+421 2 22 112 150

Vedúca projektovej kancelárie
Ing. Veronika Císarová Hujsiová
+421 2 22 112 150
veronika.cisarova@nucem.sk

Odborný personál

Koordinátor národnej štúdie OECD PIAAC
Mgr. Marek Klačko, PhD.
+421 2 22 112 150
marek.klacko@nucem.sk

Koordinátorka zberu dát
Mgr. Michaela Laciková
+421 948 936 350
michaela.lacikova@nucem.sk

Dátový manažér a analytik
RNDr. Oľga Zelmanová
olga.zelmanova@nucem.sk