MDE 2023

Vyhodnotenie celoštátneho kola MDE 2023

15. júna 2023 sa 11 najúspešnejších stredoškolákov zo školského kola súťaže Mladý Digitálny Európan opäť posadilo za počítače, tentoraz v Prešove, na pôde Prešovskej univerzity, aby si zmerali sily v celoštátnom kole tejto súťaže. Ich cieľom bolo čo najlepšie vyplniť vedomostný test o Európskej Únii v digitálnej forme.

Výsledková listina Mladý Digitálny Európan 2023 – celoštátne kolo.

1. Peter Michal Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
2. Michal Beňo Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
3. Kitti Szűcs Súkromná spojená škola, Štúrovo
4. Klaudia Babinská Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
5. Adela Šalkovská Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
6. Lukáš Kopčay Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves
7. – 11. Jessica Bartalová Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
7. – 11. Filip Bilický Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
7. – 11. Eva Buzalková Gymnázium Andreja Kmeť, Banská Štiavnica
7. – 11. Paula Kocúrová Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves
7. – 11. Ema Kovalančíková Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

 

Víťazi celoštátneho kola boli odmenení atraktívnymi cenami, (tablet, bezdrôtové slúchadlá, powerbank a i.). Zároveň všetci umiestnení na 1. až 3. mieste sa budú môcť v sprievode svojho pedagóga zúčastniť organizovanej informačnej návštevy Bruselu a inštitúcií EÚ v októbri tohto roka.

Všetkým víťazom súťaže Mladý Digitálny Európan 2023 blahoželáme a veríme, že si z Bruselu prinesú inšpiratívne zážitky.

Výsledky a ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe TU.
Fotodokumentácia Mladý Digitálny Európan 2023.

 

Vyhodnotenie školského kola MDE 2023

Školského kola MDE 2023, ktoré sa uskutočnilo 10. mája 2023, sa zúčastnilo 2 183 žiakov zo 161 stredných škôl.
Všetkým žiakom a školám ďakujeme za účasť!

Najúspešnejší žiaci:

11 žiakov, ktorí získali 30 z 30 bodov, 100% úspešnosť zo škôl:

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves
Súkromný spojená škola, Štúrovo

 BLAHOŽELÁME!!!

Týchto žiakov pozývame na účasť v celoštátnom škole, ktoré sa uskutoční v Prešove 14. – 15. júna 2023. Uvedeným školám budú zaslané najneskôr do 31. mája 2023 pozvánky pre ich žiakov a sprevádzajúceho učiteľa na účasť v celoštátnom kole MDE 2023.

Informácie týkajúce sa celoštátneho kola budeme zasielať iba školám, ktorých žiaci sa zúčastnia celoštátneho kola.

Všetkým zúčastneným školám budú do 24. mája 2023 zaslané reporty s výsledkami žiakov (priemerná úspešnosť a percentil žiaka, priemerná úspešnosť školy).


 

Mladý Digitálny Európan 2023

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Prešovskou univerzitou v Prešove organizuje vedomostnú súťaž pod názvom  “Mladý Digitálny Európan 2023“.

Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska, resp. ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.

Mladý Digitálny Európan (ďalej „MDE“) nadväzuje na tradičnú a mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan, ktorá sa už po štrnásty krát organizuje prezenčnou formou na Slovensku. Výhodou MDE je možnosť zapojenia oveľa väčšieho počtu študentov a stredných škôl v porovnaní s prezenčnou formou súťaže Mladý Európan. Zároveň MDE ponúka modernú, atraktívnu elektronickú formu súťaženia.

 

Súťaž MDE 2023 sa uskutoční v dvoch kolách.

Prvé, tzv. školské kolo, bude prebiehať na školách 10. mája 2023 (streda) v dopoludňajších hodinách (presný harmonogram zašleme školám, ktoré sa prihlásia do súťaže).

Na vyplnenie testu školského kola MDE 2023 budú mať žiaci 45 minút. Úlohy v teste budú zamerané na históriu a súčasnosť EÚ. Test je pripravený iba v slovenskom variante. Do testovania sa však môžu po zohľadnení tejto skutočnosti zapojiť aj žiaci škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Súťaž sa realizuje formou elektronického formulára, preto je potrebné, aby všetci žiaci mali v danom čase k dispozícii PC, notebooky, prípadne iné zariadenia s prístupom na internet.

Najúspešnejší žiaci (umiestnení na 1. – 10. mieste) zo školského kola postúpia do národného kola, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2023 na pôde Prešovskej univerzity. Súčasťou národného kola bude aj sprievodný program v dňoch 14. – 15. júna 2023, ktorý pre účastníkov pripravili organizátori súťaže. Pre najúspešnejších riešiteľov sú pripravené atraktívne ceny. Pre pozvaných účastníkov národného kola a ich pedagogický sprievod bude zabezpečené ubytovanie, strava a budú preplatené cestovné výdavky.

 

Školy sa môžu do súťaže prihlásiť vyplnením dotazníka https://bit.ly/3zRTuTn v termíne od 19. apríla do 28. apríla 2023 (do 16:00).

 

Pri príprave na súťaž odporúčame tieto študijné materiály:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na tel. č: 02/68 26 01 05 alebo e-mailom: e-testovanie@nucem.sk.

 

Vyzývame všetky školy, aby zapojili svojich žiakov do tejto súťaže!