E-testovania JESEŇ 2023

E-testovanie JESEŇ 2023 ukončené!

O testovania bol veľmi veľký záujem, zúčastnilo sa ho viac ako 57 tisíc žiakov na 636 školách.

Všetkým školám ďakujeme za účasť!

Viac informácií nájdete TU.


Všetky školy pozývame na účasť v e-testovaniach JESEŇ 2023!

V období od 4. októbra do 15. novembra 2023 sme pre základné a stredné školy v systéme e-Test pripravili elektronické testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, anglického jazyka (úroveň A2, B1 a B2) a aj testy overujúce čitateľskú a matematickú gramotnosť.

Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov a sú v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi pre ISCED 1, ISCED 2, resp. ISCED 3 (Štátny vzdelávací program) pre daný testovaný predmet.

Prihlasovanie na testovanieod 27. septembra 2023 od 8.00 h do 15. novembra 2023 do 8.00 h

Termín testovania pre všetky druhy škôlod 4. októbra 2023 od 8.00 h do 15. novembra 2023 do 12.00 h

Termín sprístupnenia výsledkovkoniec novembra 2023 (žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu)

Termíny testovania si stanovuje škola podľa záujmu o jednotlivé testy v závislosti od svojich kapacitných možností (viac informácií nájdete v dokumente E-testovanie JESEŇ 2023-technické požiadavky v časti Manuály a dôležité linky)

Prehľad testov pre e-testovanie JESEŇ 2023
Súbory testovaní pre ZŠ:
ST_ZS_jesen2023

 • 1 test z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským a maďarským (40 min.)
 • 1 test z matematiky (súmernosť) pre žiakov 6. ročníka ZŠ v slovenskom jazyku (30 min.)
 • 1 test z matematickej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 • 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)
 • 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (60 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 6. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)
 • 1 test z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 6. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
 • 1 test z anglického jazyka, úrovne A2 pre žiakov 8./9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min).

Súbory testovaní pre SŠ:
ST_SS_jesen2023

 • 1 test z matematickej gramotnosti pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 • 1 test na čitateľskú gramotnosť pre žiakov 2. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
 • 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 2. a 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (45 min.)
 • 1 test z anglického jazyka, úroveň B1 pre žiakov 2. ročníka GYM a 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
 • 1 test z anglického jazyka, úroveň B2 pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)

Všetky testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.

Anotácie testov
Testy pre ZŠ
Testy pre SŠ