Svetový deň rómskeho jazyka pripomenú tematické prednášky. Prezentovať sa bude aj zaujímavá publikácia

Kultúrnu rozmanitosť tvorí aj jazyková pestrosť. Rómskemu jazyku patrí 5. november. Krajské pracovisko NIVaM              v Prešove pri tejto príležitosti pripravilo hodnotný program.

Svetový deň rómskeho jazyka (5. november) si Krajské pracovisko v Prešove pripomenie formou odborného seminára. Jeho súčasťou bude aj predstavenie zaujímavej publikácie. Podujatie má upozorniť na tému používania rómskeho jazyka v praxi. 

SVETOVÝ DEŇ RÓMSKEHO JAZYKA – odborný seminár

Program podujatia:

  • 09:00 – 09:15│Vlastná tvorba – prednes + príhovor │ lektor: Monika Duždová, Mgr. Ľuboš Sopoliga
  • 09:15 – 09:30│21 rokov ROCEPA. Rozširujúce štúdium Rómsky jazyk a literatúra │lektor: Viera Šándorová,                    PaedDr. Elena Cinová, Mgr. Ľuboš Sopoliga
  • 09:30 – 10:30│Rozšírenie rómskeho jazyka na Slovensku│lektor: Ján Ort
  • 10:30 – 11:30│Rómsky slovník ako pomoc žiakom na preklenutie jazykovej bariéry │lektor: Martina Horňáková
  • 12:00 – 12:15│Preklad z východiskového do cieľového jazyka ako veda, umenie aj remeslo│lektor: Erika Godlová
  • 12:15 – 12:30│Rozprávanie ako slohový útvar orálnou formou; Orálne šírenie príbehov v minulosti a dnes; Podoby a premeny rómskych rozprávok│lektor: Jana Gáborová Kroková
  • 13:00 – 14:00│Záver konferencie + obed │lektor: Ľuboš Sopoliga
  • 17:00 – 18:30│Živá kniha – Květoslava Podhradská o svojej novej knihe│lektor: Monika Duždová

Časť podujatia – Živá kniha – Květoslava Podhradská o svojej novej knihe – je pripravená v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. O sprievodný hudobný program sa postará Žaneta Štipáková.

Prezentácia publikácie sa bude konať v priestoroch kníhkupectva Libresso Books and Coffee, Hlavná 29, Prešov.

Vzhľadom na kapacitu miestnosti je potrebné rezervovať si mesto.

Kontakt na rezerváciu: Mgr. Monika Duždová, monika.duzdova@nivam.sk,  +421 918 540 590

Živá kniha – Květoslava Podhradská o svojej novej knihe

—-

SVETOVÝ DEŇ RÓMSKEHO JAZYKA – odborný seminár

Miesto konania: Krajské pracovisko NIVaM Prešov, Tarasa Ševčenka 11, Prešov –  Veľká aula (110);  kníhkupectvo Libresso Books and Coffee, Hlavná 29, Prešov

Dátum a čas konania:  6. november 2023│09:00 – 18:30

Garant podujatia:  PaedDr. Elena Cinová

Organizačné pokyny: Náklady spojené so vzdelávaním hradí Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník. Súčasťou podujatia je občerstvenie a obed.

 REGISTRÁCIA NA PODUJATIE 

Zdielať tento článok