Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).

Vyhodnotenie 7. ročníka (dokument doc, 1,2 MB)

Výber z hodnotení 7. ročníka (dokument pdf, 2,9 MB)