Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzitná knižnica

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

 

Tel.: 033/ 55 65 187 – knižnica

Tel.: 033/ 55 65 111 – vrátnica

URL: http://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3979

 

Vedúci: Ing. Rudolf Husovič, PhD.

Tel.: 033/ 55 65 155

E -mail: rudolf.husovic@ucm.sk