Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzitná knižnica

Moyzesova ul. č. 9, 040 01 Košice

 

Tel/VoIP (enum): 055/ 234 1608

E-mail: kniznica@upjs.sk

URL: http://www.uk.upjs.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0031

Číslo ISIL: SK-3KADAA00280

 

Riaditeľka: PhDr. Daniela Džuganová

Tel/VoIP (enum): 055/234 1606

E-mail: daniela.dzuganova@upjs.sk