Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzitná knižnica

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

 

Tel.: 048/ 446 74 41 výpožičné odd., 048/ 446 52 05 sekretariát

E-mail: kniznica@umb.sk

URL: https://kniznica.umb.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0029

ISIL SK-1KADAA00285

 

Riaditeľka : Mgr. Michaela Mikušková

Tel.: 048/446 52 06

Tel.: 0915 595 360

E-mail: michaela.mikuskova@umb.sk