Univerzita Komenského v Bratislave

Akademická knižnica

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava

 

Tel.: 0911/42 33 44

E-mail: kniznica@vili.uniba.sk

URL: http://vili.uniba.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/1374

 

Riaditeľka knižnice: Mgr. Jana Ilavská, PhD.

Tel.: 02/9010 9937

E-mail: jana.ilavska@uniba.sk