Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Knižnica

Kapitulská 15, 814 58 Bratislava 1

 

E-mail: kniznica@frcth.uniba.sk

Tel.: 02/32 77 71 19

Tel.: 02/32 77 71 20 (Sekretariát dekanátu)

URL: https://frcth.uniba.sk/kniznica/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0018

 

Vedúca: Mgr. Lujza Rochová

Tel.: 02/32 77 71 19

E-mail: rochova1@uniba.sk