Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta

Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko

L. Novomeského 7A, 036 01 Martin

 

Tel.: 043/26 33 505

URL: https://www.jfmed.uniba.sk/akas/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0030

 

Riaditeľka : Mgr. Ivana Švrková

Tel.: 043/26 33 505

E-mail: ivana.svrkova@uniba.sk