Univerzita J. Selyeho

Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

 

Univerzitná knižnica

Hradná 2, 945 01 Komárno

 

E-mail: konyvtar@ujs.sk

URL: http://uk.ujs.sk/sk/

URL: http://www.ujs.sk/ (maďarsky)

Číslo ISIL: SK-4KADAA03699

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3968

 

Riaditeľka: PaedDr. Andrea Valach

Tel.: 035/32 60 686

E-mail: riaditel.kniznica@ujs.sk