Trnavská univerzita v Trnave

Univerzitná knižnica

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

 

Tel.: 033/59 39 359

Tel.: 033/59 39 302 (úsek absenčných výpožičiek)

Tel.: 033/59 39 337 (študovňa)

E-mail: kniznica@truni.sk

URL: https://truni.sk/kniznica

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3990

 

Riaditeľka: PhDr. Zuzana Martinkovičová

Tel.: 033/59 39 359

E-mail: kniznica@truni.skzuzana.martinkovicova@truni.sk