Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzitná knižnica

Horný Šianec 9, 911 01 Trenčín

 

Tel.: 032/65 21 559

URL: http://www.kniznica.tnuni.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3978

 

Riaditeľka: Mgr. Miroslava Piscová

Tel.: 032/7400170

E-mail: miroslava.piscova@tnuni.sk