Technická univerzita v Košiciach

Univerzitná knižnica

Němcovej 7, 042 00 Košice

 

Tel.: 055/602 7700

E-mail: kniznica@tuke.sk

URL: http://www.lib.tuke.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0014

 

Riaditeľ: Ing. Ondrej Látka, PhD.

Tel.: 055/602 7711

Tel.: 0908 177 992

E-mail: ondrej.latka@tuke.sk