Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta

Výpočtové a informačné stredisko

Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

 

Tel.: 02/57 29 62 07 – výpožičky

Tel.: 02/57 29 62 18

URL (fakulta): http://www.sjf.stuba.sk

URL (knižnica): https://www.sjf.stuba.sk/3760

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3960

 

Vedúci: Ing. Miroslav Horvát, PhD.

Tel.: 02/57 29 62 89

E-mail: miroslav.horvat@stuba.sk