Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Oddelenie vedy, výskumu a knižnično-informačných služieb

Ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava

 

Tel: 0908 674 158

URL (fakulta): http://www.mtf.stuba.sk

URL (knižnica): http://www.kniznica.mtf.stuba.sk/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3734

 

Vedúca oddelenia: Ing. Alena Eliášová

email: alena.eliasova@stuba.sk

Tel: 0908 674 158