Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská chemická knižnica

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

 

Tel.: 02/52 49 52 65

URL (fakulta): http://www.chtf.stuba.sk

URL (knižnica): http://www.schk.sk/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/1372

 

Riaditeľ: Ing. Jozef Dzivák

Tel.: 02/52 49 52 65

Fax: 02/52 49 52 65

E-mail: jozef.dzivak@stuba.sk