Prešovská univerzita v Prešove

Univerzitná knižnica

Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov

 

Tel.: 051/75 70 144 -6

Fax: 051/75 70 145

E-mail: library@pulib.sk

URL: https://www.pulib.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4002