Ekonomická univerzita v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5

 

Tel.: 02/67 29 16 13

E-mail: sek@euba.sk

URL: http://www.sek.euba.sk

Číslo ISIL: SK-2KADAA00283

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0011

 

Riaditeľka: Mgr. Jitka Kmeťová

Tel.: 02/672 91 150

E-mail: jitka.kmetova@euba.sk