Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

 

Tel.: 0960 423 371 (oddelenie výpožičiek)

E-mail: akaos@aos.sk

URL: http://ak.aos.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0032

 

Vedúca: Mgr. Mária Mestická

Tel.: 0960 423 777

E-mail: maria.mesticka@aos.sk