Inštruktážny webinár pre KA1 a KA2 v programe Erasmus + pre oblasť mládeže a športu

Plánujete požiadať o financie pre váš projektový zámer v oblasti mládeže?

Pozývame vás na webináre zamerané na poskytnutie teoretického rámca k projektom KA1, KA2 k tretiemu predkladaciemu termínu pre rok 2023. Cieľom online stretnutia je rozšírenie povedomia o možnostiach financovania aktivít prostredníctvom programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. 


Stretnutie je otvorené pre širokú verejnosť, predovšetkým pre cieľové skupiny:

– pracovníci s mládežou
– učitelia, vychovávatelia, koordinátori
– mladí vedúci
– mládežnícki vedúci/dobrovoľníci
– aktéri práce s mládežou
– mládežnícki vedúci pracujúci s marginalizovanými skupinami
– žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ
– verejnosť

 

Časový rozvrh:

11:00-11:10 Privítanie a krátke zoznámenie sa
11:10-12:10 Predstavenie programu Erasmus+ (2021-2027) – Kľúčová akcia 1 
12:10-12:30 Priestor pre Vaše otázky
12:30-12:40 Prestávka
12:40-13:10 Predstavenie programu Erasmus+ (2021-2027) – Kľúčová akcia 2 
13:10-13:30 Priestor pre Vaše otázky

 

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť cez LINK.

Zdielať tento článok