Dotazník – Podpora pedagogických a odborných zamestnancov v rámci národných projektov Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Dotazníkom zisťujeme predbežný záujem o aktivity, ktoré sme diskutovali na našom spoločnom stretnutí. Konečné nastavenie ponuky podľa informácií z dotazníka prispôsobíme kapacitným a finančným možnostiam.

Prosíme o vyplnenie do piatku 9. júna 2023 do 20:00.

 

Prihlasovanie bolo ukončené. Ďakujeme.