Aprílová ponuka vzdelávaní pre materské školy

Pozývame vás na vzdelávania, ktoré sme pre vás pripravili v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní.  

Budeme sa na nich venovať viacerým témam, ktoré súvisia s integráciou detí cudzincov do predškolského vzdelávania:

🔸Legislatíva

🔸Jazykové vzdelávanie a komunikácia

🔸Psychologická podpora

 

ADAPTAČNÝ POBYT Z POHĽADU LEGISLATÍVY

Kedy: 14.4. od 14:00 do 15:00 alebo 24.4.2023 od 14:00 do 15:00

Kde: online

Lektor: PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 

Podujatie bude zamerané na priblíženie adaptačného a diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole z hľadiska platného právneho stavu.

 

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V PREDPRIMÁRNOM STUPNI VZDELÁVANIA

Kedy: 18.4.2023 od 08:30 do 12:45

Kde: pracovisko NIVAM Košice

Lektor: PaedDr. Jana Paleschová, Mgr. Ľudmila Kravčáková

Cieľom odborného seminára je usmerniť PZ k postupnému zavádzaniu inkluzívneho predprimárneho vzdelávania a zabezpečeniu efektívnej participácie detí s OMJ na predprimárnom vzdelávaní so svojimi rovesníkmi.

 

KOMUNIKÁCIA S RODIČMI DIEŤAŤA

Kedy: 18.4.2023 / 20.4.2023  / 26.4.2023 od 13:00 do 15:00

Kde: online

Lektor: PaedDr. Eva Pupíková, PhD., PaedDr. Andrea Šimurdová

Cieľom odborného podujatia bude prezentovanie inkluzívneho spôsobu komunikácie s rodičmi dieťaťa. Na podujatí bude využitá analýza problému, situačné metódy, diskusia a vzájomná výmena skúseností.

 

HRY NA PODPORU ROZVOJA KOMUNIKAČNÝCH SPÔSOBILOSTÍ DETÍ S OMJ

Kedy: 20.4.2023 od 13:00 do 14:30

Kde: online

Lektor: PhDr. Gabriela Pavúková, PaedDr. Andrea Šimurdová

Odborné podujatie je venované ukážke edukačných hier na stimuláciu komunikačných spôsobilostí detí s odlišným materinským jazykom. Uvedené hry zároveň podporujú celkový rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU

Kedy: 21.4.2023 od 13:00 do 14:30

Kde: online

Lektor: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD., PaedDr. Bc. Zdenka Raučinová

Cieľom odborného podujatia je poskytnúť návrhy na zefektívnenie spolupráce materskej školy a rodiny detí s odlišným materinským jazykom (OMJ) s využitím známych svetových rozprávok.

 

AKTIVITY PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU NA ZVLÁDANIE TRAUMATIZUJÚCICH SITUÁCIÍ

Kedy: 27.4.2023

Kde: online

Lektor: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.

Cieľom odborného podujatia je ponúknuť námety na pedagogické diagnostikovanie detí a na vzájomnú komunikáciu a poskytnúť návrhy činností na podporu duševného zdravia detí predškolského veku, ktoré sa stretli s traumatizujúcimi situáciami.

 

Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach i registráciu nájdete: https://bit.ly/3Mc4vpX

Zdroj fotografií: Canva
Zdielať tento článok