31. ročník súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“

Svetlana Síthová a ocenení žiaci

Tridsiaty prvý ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou sa niesol v znamení 30. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Do celoštátneho kola súťaže sa v školskom roku 2022/2023 prihlásilo celkom 96 škôl z celého Slovenska. Z uvedeného počtu boli práce žiakov prijaté zo 70 základných škôl. Do súťaže sa zapojilo aj 26 stredných škôl (gymnáziá, cirkevné gymnázium, obchodná akadémia, stredná zdravotnícka škola, súkromná stredná športová škola, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy). Každoročne sa do súťaže zapájajú aj Slováci žijúci v zahraničí. V 31. ročníku súťaže bolo zo zahraničia doručených 90 súťažných prác.

Päť odborných porôt posudzovalo spolu 551 prác v 5 súťažných kategóriách. Porotcovia udelili v každej z piatich kategórií Hlavnú cenu, Cenu poroty, Čestné uznania a Osobitnú cenu poroty. Ocenili taktiež učiteľov a zúčastnené školy a to podľa počtu a úrovne súťažných prác. Osobitnú cenu predsedu Matice slovenskej získal súťažiaci v kategórii zahraničných súťažiacich, osobitnú cenu primátora mesta Nové Zámky súťažiaci v druhej kategórii a Cenu Referátu štátneho jazyka Ministerstva kultúry súťažiaci v tretej kategórii.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 31. ročníka sa konalo 25. mája 2023 v dome Matice slovenskej v Nových Zámkoch.

Za Národný inštitút vzdelávania a mládeže sa slávnostného vyhlásenia zúčastnila Mgr. Svetlana Síthová, riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania, ktorá aj vyhlásila 32. ročník súťaže.

 

Svetlana Síthová a ocenení žiaci

Detský folklórny súbor Matičiarik

Husľové trio Strunky

Detský divadelný súbor MoDRé TRaKy

Zdielať tento článok