KATALÓGY A ŠTUDOVŇA

Vo fonde knižnice NIVAM sa nachádza viac ako 330 000 kníh a 2889 titulov periodík (odoberaných aj archívnych – september 2023).

Akvizícia titulov a periodík z odborov špecializácie knižnice: 

Chýba vám nejaký knižný titul v našom fonde? Dajte nám vedieť vyplnením krátkeho formulára.


 

ONLINE KATALÓGY kníh/monografií

ONLINE KATALÓGY periodík

 

Absenčný knižný titul na domov si čitateľ môže vyžiadať odoslaním elektronickej ŽIADANKY Z ONLINE KATALÓGU alebo osobne v knižnici.

Vyhľadávať cez online katalógy je možné aj bez registrácie, rezervovať a vypožičať si dokumenty má právo len čitateľ knižnice.

 

HISTORICKÝ FOND

 


ŠTUDOVŇA

Vybrané kategórie dokumentov sú určené len na prezenčné štúdium v študovni knižnice. Dokumenty je možné si vyžiadať osobne v knižnici vypísaním žiadanky, nakoľko ich rezervácia z dôvodu nutnosti stálej dostupnosti nie je možná.

Registrovaní používatelia majú v študovni k dispozícii:

  • periodiká (noviny a časopisy)
    • aktuálne ročníky periodík sú umiestnené priamo v študovni
    • staršie ročníky sú v sklade a dostupné na počkanie – čitateľ si ich môže vyžiadať vyplnením žiadanky
  • rôzne slovníky, encyklopédie a inú literatúru z pedagogiky a príbuzných vedných odborov

ŽIADANKU NA ČASOPISY si čitateľ môže vypísať a vytlačiť doma – v knižnici predloží konzultantom už pripravenú žiadanku, ušetrí si tým čas na jej zostavovanie a vypisovanie na mieste.