Odbor vnútorného riadenia

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Ing. Ingrid Hubíkováriaditeľka Odboru vnútorného riadeniaingrid.hubikova@mpc-edu.sk+421 248 209 472 +421 917 536 962
Oddelenie ekonomiky a rozpočtu
Ing. Jitka HadrbolcováRozpočtárjitka.hadrbolcova@nucem.sk+421 2 48 209 414+421 914 335 440
Oddelenie personalistiky a miezd
Mgr. Veronika JanušováVedúci oddeleniaveronika.janusova@mpc-edu.sk+421 248 209 456+421 907 756 770
Oddelenie správy a prevádzky majetku
Bc. Adam JuhászVedúci oddeleniaadam.juhasz@iuventa.sk+421 915 575 682
Oddelenie informačných a komunikačných technológií
Bc. Pavol Šípoštechnik IKTpavol.sipos@mpc-edu.sk+421 248 209 416