Odbor podpory formálneho vzdelávania

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Mgr. Svetlana Síthováriaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávaniasvetlana.sithova@statpedu.sk+421 2 49 276 322+421 911 405 030
Oddelenie profesijného rozvoja, didaktických prostriedkov, výskumu a zahraničnej spolupráce
Oddelenie manažmentu kurikulárnych zmien
Mgr. Denisa Šukolová PhD.Vedúci oddelenia a výskumný a vývojový zamestnanecdenisa.sukolova@mpc-edu.sk+421 905 205 083
Oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania
PaedDr. Ivana Pichaničová PhD.Vedúci oddeleniaivana.pichanicova@nucem.sk+421 911 405 084
Oddelenie pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie
PhDr. Ivana DrangováVedúci oddelenia a výskumný a vývojový zamestnanec pre oblasť inkluzívneho a špeciálneho školstvaivana.drangova@statpedu.sk+421 907 493 098
Oddelenie vzdelávania národnostných menšín
PaedDr. Gyöngyi Ledneczká PhD.Vedúci oddelenia a výskumný a vývojový zamestnanec pre maďarský jazyk a literatúru na školách s VJMgyongyi.ledneczka@statpedu.sk+421 2 49 276 207
Oddelenie pre jazykové a literárne vzdelávanie
PhDr. Janka Píšová PhD.Vedúci oddelenia a výskumný a vývojový zamestnanec pre slovenský jazyk a literatúrujanka.pisova@statpedu.sk+421 2 49 276 313+421 910 460 172
Oddelenie pre matematické, informatické, prírodovedné a technické vzdelávanie
PaedDr. Mariana PáleníkováVedúci oddelenia a výskumný a vývojový zamestnanec pre biológiu a environmentálnu výchovumariana.palenikova@statpedu.sk+421 2 49 276 218
Oddelenie pre spoločenskovedné vzdelávanie, umeleckú, telesnú a zdravotnú výchovu
Mgr. Andrej NávojskýVedúci oddelenia a výskumný a vývojový zamestnanec pre etickú a občiansku výchovu andrej.navojsky@statpedu.sk+421 2 49 276 304