Ďalšie projekty

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre mládež a šport
Mgr. Peter KupecRiaditeľ NA peter.kupec@iuventa.sk+421 2 592 96 225+421 908 67 88 16
Projekt UNICEF Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní
Lukáš ŠvedaProjektový manažérlukas.sveda@mpc-edu.sk+421 904 350 495
Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)
Mgr. Filip GalleéProjektový manažérfilip.galee@nucem.sk+421 2 22 112 150
Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)
Mgr. Danica HullováProjektový manažérdanica.hullova@mpc-edu.sk+421 905 489 356
Inovatívne vzdelávanie učiteľov za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo výchovno-vzdelávacom procese rómskych žiakov (NFM)
PhDr. Jozef Facuna PhD.manažér projektujozef.facuna@statpedu.sk+421 2 49276 209+421 914 345 758