Predregistrácia nového používateľa

Po odoslaní formulára čakajte na potvrdzujúci e-mail s prihlasovacími údajmi do online katalógu. Prihlasovacie údaje je potrebné použiť najneskôr do 30 dní od dátumu ich zaslania, v opačnom prípade je predregistrácia zrušená! Po prihlásení môžete odosielať žiadanky na Vami vybratú literatúru.

Registrácia čitateľa je dokončená po osobnej návšteve knižnice, a to predložením dokladu totožnosti, podpísaním prihlášky a zaplatením členského poplatku 2,00€/rok (viď Cenník služieb a sankčných poplatkov). Po dokončení registrácie si môžete prevziať vyžiadanú literatúru a plne využívať služby knižnice.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko