Amsterdamské vyhlásenie o školských knižniciach a informačnej gramotnosti

Medzinárodný výskum ukazuje, že kvalita študijných výsledkov študentov je zvýšená efektívnymi školskými knižnicami. (1)

Všetci čitatelia v európskych krajinách majú právo na kvalitné školské knižnice, mediálne centrá a služby.

Na dosiahnutie uvedeného, každá krajina Európy a Európskej únie by mala prijať a implementovať princípy Manifestu školských knižníc. (2)

ENSIL pozýva ďalšie knižnice a vzdelávacie organizácie po celej Európe pripojiť sa a prispieť k ďalšej diskusii a aktivitám.

Originál dokumentu nájdete na stránke http://vvbad.typepad.com/ensil/2005/10/amsterdam_state.html