Zoznam zamestnancov

vedúca oddelenia
Mgr. Lucia Ácsová
+421 2 68 208 616
lucia.acsova@mpc-edu.sk

Mgr. Janette Gulčíková
+421 2 68 208 610
janette.gulcikova@mpc-edu.sk

Mgr. Katarína Bokrosová
+421 2 68 208 610
katarina.bokrosova@mpc-edu.sk

Mgr. Dagmar Bebková
+421 2 68 208 616
dagmar.bebkova@mpc-edu.sk

Ivana Kostrová
+421 2 68 208 610
ivana.kostrova@mpc-edu.sk

Bc. Stanislav Hruška
+421 2 68 208 615
stanislav.hruska@mpc-edu.sk

Darina Šidlíková
+421 2 68 208 615
darina.sidlikova@mpc-edu.sk

Lívia Páleníková
+421 2 68 208 615
livia.palenikova@mpc-edu.sk

Viera Kovačičová
+421 2 68 208 615
viera.kovacicova@mpc-edu.sk

Jana Švihelová
+421 2 68 208 615
jana.svihelova@mpc-edu.sk

Mgr. Miroslava Hajtmánková
+421 2 68 208 616
miroslava.hajtmankova@mpc-edu.sk

Mgr. Rozália Cenigová
+421 2 68 208 610
rozalia.cenigova@mpc-edu.sk

Ing. Slavomír Košecký
+421 2 68 208 616
slavomir.kosecky@mpc-edu.sk

Informátor
Mgr. Jozef Ajpek
+421 2 68 208 615
jozef.ajpek@mpc-edu.sk